Hôn quân-Chương 77

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 77

Tề Quân Mộ vẫn luôn nghĩ người trên đời này chỉ cần đã làm thì chắc chắn sẽ có sơ hở. Cho dù ban đầu không bị phát hiện, nhưng chỉ cần đủ sự cẩn thận và kiên trì luôn luôn sẽ phát hiện ra điểm bất thường.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 77”