Tui giỏi để tui lên – Chương 16

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 16: Heo cảnh mini

Khi Giản Nhung uống sạch sữa bò thì đúng lúc anh Đinh đẩy cửa phòng huấn luyện.

“Anh đã đặt nhà hàng rồi, thu dọn nhanh lên, tài xế đang chờ bên ngoài rồi.” Anh Đinh nhìn thấy Giản Nhung vừa mới vào trận, cau mày, “Hỏng bét, quên nói với cậu…”

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 16”