Hôn quân-Chương 73

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 73

Thích khách xuất hiện ở kinh thành, trước tiên Hoàng đế lập tức ra lệnh triệu hồi hai anh em ở bên ngoài, chuyện này ngay cả trong mắt dân chúng bình thường cũng không phải chuyện bình thường.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 73”