Tui giỏi để tui lên – Chương 15

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 15: LeBlanc này chắc chắn tui đã từng thấy rồi ! !

Mãi đến khi anh Đinh trở lại thì Giản Nhung mới nhận thức được “đang phát triển” chính là cậu.

Nói “đang phát triển”,  thật ra chính là nói cậu còn nhỏ.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 15”

Hôn quân-Chương 68

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 68

“Yến tướng quân là lão tướng,là người thô trung hữu tế (*), vi thần…ta chưa từng qua lại với ông ấy nhưng gia phụ đối với người này rất tôn sùng, nói Yến tướng quân một lòng vì Đại Tề, đáng kính trọng.” Thẩm Niệm trả lời: “Chỉ là Yến tướng quân đã lớn tuổi, trong triều sợ là có người phản đối.”

(*) Thô trung hữu tế : hình dùng một người làm việc bề ngoài có vẻ thô lỗ, tùy tiện nhưng trên thực tế thì rất cẩn thận, tỉ mỉ, thận trọng.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 68”