2021 – CƯỚI CHIẾN THẦN TÀN TẬT VỀ LÀM THIẾP VÀ CÁI KẾT

CƯỚI CHIẾN THẦN TÀN TẬT VỀ LÀM THIẾP VÀ CÁI KẾT

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

Bản gốc: 136 chương

Nhân vật chính: Hoắc Vô Cữu x Giang Tùy Châu

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, cổ đại, cung đình hầu tước, xuyên thư, cưới trước yêu sau, nhẹ nhàng

Tình trạng edit: 08.06.2021 – ?

Một câu tóm tắt: Vì giữ mạng, tôi và chiến thần cưới trước yêu sau.

Dàn ý: Trong tuyệt cảnh vẫn không từ bỏ hi vọng sống sót.

Văn án:

Dã sử ghi lại, chiến thần Đại Lương Hoắc Vô Cữu bị địch quốc bắt làm tù binh, bị cắt đứt kinh mạch, hai chân tàn phế, giam ở nhà lao. Tên hôn quân kia vì sỉ nhục y, xem y như phần thưởng mà ban cho hoàng đệ của mình làm thiếp.

Hoắc Tướng quân chịu nhục, nằm gai nếm mật ba năm, sau đó ve sầu thoát xác, trốn khỏi Đại Cảnh. Sau khi trị hết thương tật ở chân, trong vòng ba tháng lĩnh quân đánh thẳng vào đô thành địch quốc, giết quân vương, đốt thủ đô, cuối cùng còn chém đầu tên đoạn tụ rác rưởi kia, treo trên tường thành tròn ba năm.

Từ đó, thiên hạ thống nhất.

――――

Giang Tùy Châu là giảng viên hướng dẫn ở khoa lịch sử trường đại học, nhận luận văn tốt nghiệp viết về nhân vật dã sử Hoắc Vô Cữu.

Khi mở mắt ra lần nữa, anh đã xuyên thành nhân vật Vương gia đồng tính trong sách dã sử kia.

Chung quanh giăng đèn kết hoa, người hầu vào báo, nói kiệu hoa của Tướng quân tàn phế nước địch đã tới cửa Vương phủ rồi.

Đối mặt với Tướng quân Hoắc bị giày vò tới hấp hối, mặc đồ cưới đỏ chót, ánh mắt hung ác nham hiểm, Giang Tùy Châu thế mới biết, dã sử cũng sẽ trở thành sự thật cơ đấy.

Còn có thể làm cho anh bị bêu đầu thị chúng, đầu treo ở trên tường thành ba năm.

Giang Tùy Châu không còn lựa chọn nào khác ngoài cung phụng chăm sóc Tướng quân Hoắc.

Trong triều minh thương ám tiễn, hôn quân tìm mọi cách sỉ nhục, anh đều nghiến răng chặn lại thay y, chỉ mong ba năm sau, anh có thể giữ lại cái đầu của mình.

Càng không dám để cho vị “thị thiếp” thân cao chín thước đó thật sự hầu hạ anh.

Thế nhưng chưa tới ba năm, chân của Tướng quân Hoắc đã lành rồi.

Không chỉ giết hôn quân, thông nhất thiên hạ, còn bò lên giường của anh với ánh mắt nóng bỏng, đè chặt anh dưới màn trướng rực rỡ, kiên quyết thực hiện bổn phận của “thị thiếp”.

Mật khẩu: 8 ký tự, tên một món ăn.

02.07.2021 – Dạo này có nhiều vấn đề liên quan tới report nên mình sẽ đặt mật khẩu vài chương cho chắc ăn nha, mọi người thông cảm.

Mục lục

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5
Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15
Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25
Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30
Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35
Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40
Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45
Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50
Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55
Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60
Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65
Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70
Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75
Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80
Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85
Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90
Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95
Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100
Chương 101Chương 102Chương 103Chương 104Chương 105
Chương 106Chương 107Chương 108Chương 109Chương 110
Chương 111Chương 112Chương 113Chương 114Chương 115
Chương 116Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120
Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125
Chương 126Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130
Chương 131Chương 132Chương 133Chương 134Chương 135
Chương 136