RSS Feed

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 62

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Hiểu lòng ai (3)

.

Hôm nay, trên đường lớn bên ngoài thành Trường An, bá quan văn võ cung kính đứng một bên, cung nghênh ngự giá đang đến gần.

  Read the rest of this entry

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 61

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Hiểu lòng ai (2)

.

Chờ Châu Nhi lui rồi, Thái Tông Đế mới thắt dây lưng cho Thừa Càn, động tác vẫn còn vụng về nhưng lại rất kiên nhẫn, khi thắt dây, bàn tay Thái Tông Đế không tránh khỏi chạm vào thắt lưng Thừa Càn, hơi thở gần trong gang tấc, Thừa Càn bất giác run lên, lại nhớ đến giấc mơ hôm trước……

Read the rest of this entry

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 60

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Hiểu lòng ai

.

Sau khi dặn dò một vài việc, Thái Tông Đế mới quay nười đi về phía Thừa Càn đang hỏi han thương tích của Đỗ Cấu.

Read the rest of this entry

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 59

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Đường về kinh (2)

.

Đến qua buổi trưa, Thừa Càn mới thấy Thái Tông Đế quay lại.

 

Read the rest of this entry

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 58

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Đường về kinh

.

Trưởng Tôn Hoàng Hậu trầm mặc ngồi trên ghế đá trong sân.

 

Read the rest of this entry

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 57

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Tự thủy lưu niên

.

Đêm xuống.

 

Thành Dương Châu vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa, hoặc tiếng người gõ mõ đang rao.

 

Read the rest of this entry

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 56

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Lưu niên tự thủy

.

Lưu niên tự thủy, Tự thủy lưu niên.

 

Read the rest of this entry