RSS Feed

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 58

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Đường về kinh

.

Trưởng Tôn Hoàng Hậu trầm mặc ngồi trên ghế đá trong sân.

 

Read the rest of this entry

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 57

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Tự thủy lưu niên

.

Đêm xuống.

 

Thành Dương Châu vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa, hoặc tiếng người gõ mõ đang rao.

 

Read the rest of this entry

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 56

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Lưu niên tự thủy

.

Lưu niên tự thủy, Tự thủy lưu niên.

 

Read the rest of this entry

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 55

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Bốn năm (2)

.

Thừa Càn ngồi trên xe lăn, Tiểu Ngân Tử đẩy y đi chậm rãi. Trước mặt y chính là Lập Chính Điện.

 

Read the rest of this entry

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 54

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Bốn năm (2)

.

“Cữu cữu, con muốn gặp Thẩm Quân Nguyên.” Thừa Càn đáp, ánh mắt không rời khỏi Trưởng Tôn Vô Kỵ, “Dù thế nào, con cũng phải gặp Thẩm Quân Nguyên bằng được.”

 

Read the rest of this entry

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 53

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Bốn năm

.

Khi Thừa Càn ra khỏi Lập Chính Điện, tâm sự nặng nề.

 

Read the rest of this entry

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 52

Đường Phong Chi Thừa Càn

《唐风之承乾》

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Kim thoa thác

.

Lúc này, Lý Thái và Lý Hữu đang cùng Đột Lợi Khả Hãn vào Xuân Phong Lâu uống rượu.

 

Read the rest of this entry