20xx – BẢO TÔI HỖ TRỢ, ANH XỨNG KHÔNG?

BẢO TÔI HỖ TRỢ, ANH XỨNG KHÔNG?

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Tag: Hiện đại, tình yêu duy nhất, E-sports, ngọt ngào, live stream, chủ thụ.

Editor: Tử Hầu

Tình trạng bản gốc: 146 chương chính truyện + 2 ngoại truyện

Tình trạng bản edit: …

CP: Cố Từ x Nham Lâm

~~~

Giới thiệu:

Là Streamer chơi Hỗ trợ của 《Vực Sâu》, Nhan Lâm trên có thể quét quái nhỏ, dưới có thể giết người, xem khu vực của đối thủ là nhà của cậu, người ngầu nhất trên đường của Vực Sâu, nhìn thế nào cũng không giống một Hỗ trợ đứng đắn. Người ta hay gọi là “Hội trưởng hiệp hội bảo vệ Hỗ trợ Vực Sâu”.

Nhan Lâm: Nhớ cho kỹ, toàn bộ Vực Sâu này không có đường nào mà Hỗ trợ chúng ta không thể đi!

*

Một tháng sau, chiến đội CAB nghênh đón Hỗ trợ mới của họ.

Fan của chiến đội nhìn thấy thông báo vô cùng lo lắng, đây chính là Hỗ trợ fake nổi tiếng ở Vực Sâu đó! CAB, nguy hiểm!

Sau khi thi đấu Fan đưa ra câu hỏi: Chơi Hỗ trợ như ông vầy, nên chú ý điểm gì?

Nhan Lâm: Đạp bay đám dạy đời ông!

Giới thiệu vắn tắt: Hỗ trợ không đứng đắn rong ruổi thể thao điện tử!

Dàn ý: Nói không với “hình tượng”, chỉ là chính mình.

~~~

Mục Lục: