Tui giỏi để tui lên – Chương 14

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 14: Thời kỳ nổi loạn

Giản Nhung ở quán thịt nướng gửi thư.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 14”