Xuyên nhầm sinh tử văn – 016

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 16

Lâm Cẩm Văn được Vương Tận An cười hiền lành dẫn người rời đi, chờ hắn đi rồi, Vương Tận An vươn cặp chân ngắn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về bên người Hoàng đế. Trong thư phòng Hoàng đế đang nửa nằm ở trên ghế dựa, vẻ mặt lười biếng, nghe tiếng bước chân, mí mắt ông cũng không nhích lên nói: “Đi rồi?”

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 016”

Hôn quân-Chương 74

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 74

Thẩm Niệm nhận thư, Nguyễn Cát Khánh rời  đi với vẻ mặt tủi thân, bóng lưng rất cô đơn. Biết rõ biểu hiện của hắn là cố ý nhưng trong lòng Thẩm Niệm cảm thấy Nguyễn Cát Khánh thật thú vị.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 74”