Tui giỏi để tui lên – Chương 18

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 18: Ngoan

Từ trong cửa sổ video, Lộ Bá Nguyên nhìn thấy một cánh tay vung vẩy ở phía sau anh, sợ bị nhận ra, Giản Nhung còn đội mũ lên đầu.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 18”