Mặc sức cưng chiều – Chương 2

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Chuyển ngữ: Tử Hầu

Chương 2: Chuyện cũ như làn khói

Trong đầu nhóc Sài Côn suy nghĩ việc này, lại ngước mắt lên, phát hiện cảnh tượng hơi xấu hổ.

Chủ yếu là tình trạng lúc này của Thẩm Yến Trầm không làm sao tốt đẹp, không có lấy một chút khí chất của kẻ ngang ngược hống hách ngạo mạn ngày thường. Hai tay cậu cứng nhắc buông thẳng tắp ở giữa đường chỉ quần.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 2”