Xuyên nhầm sinh tử văn – 015

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 15

Suy nghĩ của Cố Khinh Lâm xoay nhanh trong đầu, đang lúc mọi người nhìn chăm chú nhưng trên mặt y vẫn không thể hiện gì. Y nghĩ kỹ đối sách, khẽ cúi mắt xuống, vẻ mặt thản nhiên nói: “Những gì cữu mẫu nói ta từng nghe qua.”

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 015”

Hôn quân-Chương 72

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 72

Đêm cùng ngày Ôn phu nhân vào cung, Ôn Uyển bệnh nặng một trận.

Rất nguy hiểm, cơ thể Ôn Uyển vốn đã rất yếu ớt, hơn nữa mấy ngay nay tâm tình uất ức, tình hình rất không ổn. Trận bệnh này đến rất đột ngột, ngự y cũng không nắm chắc, buộc lòng phải thông báo với Thái hậu và Hoàng đế.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 72”