Hôn quân-Chương 70

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 70

Khi Thẩm Niệm nói những lời này, các đại thần khác tức đến méo cả miệng, ngay cả Hoàng đế luôn công bằng trước mặt Lâm Tiêu cũng nhịn không được mà nháy mắt với hắn.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 70”