Xuyên nhầm sinh tử văn – 013

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 13

Lâm Tùng Nhân đến khiến cho Mai thị và Lâm lão phu nhân giống như tìm được người tin cậy, nhất là Lâm lão phu nhân, lập tức nhanh nhẹn nhảy đến trước mặt Lâm Tùng Nhân, nước mắt nước mũi kể lể bất hạnh của mình, nào là mình từ nông thôn đến, xuất thân quê mùa, bị tiểu ca xuất thân nhà quyền quý xem thường cũng phải thôi vân vân.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 013”

Hôn quân-Chương 66

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 66

Sự tự nhiên và phóng khoáng của Hoàng đế khiến Trấn Bắc hầu hiển lên vẻ ngượng ngùng khi nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời của y. Một người chưa bao giờ để lộ nửa phần tâm tình khi ở trên chiến trường, lúc này chỉ vì một câu nói mà tim đập như sấm rền.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 66”