Hôn quân-Chương 67

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

 Chương 67

Không ngoài dự đoán của Nguyễn Cát Khánh, tin tức Thường Thắng chết ở Bắc Cảnh khiến Lâm Tiêu nhíu chặt mày.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 67”