Xuyên nhầm sinh tử văn – 017

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 17

Câu hỏi lạnh lùng của Hoàng đế phá vỡ sự im lặng ở Nam thư phòng, nhưng tình thế phát triển hơi quỷ dị, mọi người đều không dám mở miệng. Hoàng đế nhìn phía Lâm Cẩm Văn, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn hơn hai phần: “Cẩm Văn, ngươi nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 017”

Hôn quân-Chương 76

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 76

Tề Quân Mộ không đơn độc triệu kiến Tề Quân Yến và Tề Quân Chước, mà thường xuyên gọi Hình Ý và Dương Kinh Lôi vào cung. Về phần Trình Cẩm, có lẽ bởi vì thân phận của quân Bắc Cảnh, Hoàng đế chỉ là khen hắn mấy câu căn bản không có triệu kiến hắn.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 76”