Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 5

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 5

Xuân hoa lạn mạn hạ hoa tự cẩm

(Hoa xuân rực rỡ, hoa hạ tựa gấm)

.

Khi Thích Thiếu Thương trở lại, hoa xuân đã phủ kín Trung Nguyên.

Huynh đệ trong lâu reo hò, “Lâu chủ về rồi, lâu chủ về rồi”, vui mừng phấn khởi.

.

Khi Cố Tích Triều nghe thấy, ở nơi sâu kín nhất trong long, có một nơi nào đó lỗi nhịp.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 5”