Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 4

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 4

Nam khứ bắc lai tương vân sở thủy

(Đến rồi đi đi lại đến, non nước mây trời mênh mang)

.

Khi Cố Tích Triều đứng một mình ở Kim Phong Tế Vũ lâu, thật ra cũng không có gì là không giống, thật vậy.

Mỗi sáng sớm thức dậy, đọc sách, đọc tư liệu, bí tịch, sách thuốc.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 4”