Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 3

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 3

Nguyệt lãnh long sa trần thanh hổ lạc

(Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi cát vàng, hàng rào trúc bên bờ tường thành cô tịnh)

.

Tháng 12 năm nay, Thích Thiếu Thương phải ra biên quan.

Quân Liêu xâm phạm lãnh thổ đại Tống, miền biên quan ngày đêm không được yên ổn. Những huynh đệ của Kim Phong tế Vũ lâu mà Thích Thiếu Thương phái đi báo lại rằng, mong được có thêm người đến giúp đỡ.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 3”