Quyết Chiến Phong Vân_Chương 51

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 51

.

Vừa lên mái nhà, hơn mười tên hắc y nhân đã kết thành trận pháp đợi Cố Tích Triều, có vẻ hơi kinh ngạc khi thấy y xuất hiện nhanh đến vậy. Cố Tích Triều nhướn mày, vung Nghịch Thủy Hàn, hắc y nhân, lại là hắc y nhân, càng đánh Cố Tích Triều càng cảm thấy nghi ngờ, tuy rằng mấy thứ trận pháp này y chưa từng thấy qua, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, mẫu thân y giúp Hoàn Nhan Khiết Tín huấn luyện thích khách cũng là một đám hắc y nhân, tuy uy lực không bằng, nhưng vẫn có cảm giác kỳ lạ.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 51”