Quyết Chiến Phong Vân_Chương 54

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 54

.

“Hảo công phu, báo danh ra, bần tăng không giết kẻ tiểu bối vô danh.” Khổ đại sư cuồng vọng cười, nhưng trong lòng thầm kinh hãi khi thấy Quý bà bà có thể dùng một cái chày cán bột hóa giải chưởng lực của mình, thật không thể coi thường.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 54”

Quyết Chiến Phong Vân_Chương 53

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 53

.

Điều dưỡng mấy ngày, khí sắc của Thích Thiếu Thương không chuyển biến tốt, sắc mặt vẫn tái trắng, có điều hắn trời sinh lạc quan, chỉ cần chưa đến lúc chết, hắn vẫn có thể đi loanh quanh với khuôn mặt tươi cười.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 53”

Quyết Chiến Phong Vân_Chương 52

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 52

.

Đệ tử Liên Vân trại và tử sĩ của Hách Liên gia tìm kiếm khá lâu vẫn không thấy tin tức gì, Tức Hồng Lệ rất sốt ruột, Cố Tích Triều ngược lại càng lúc càng bình tĩnh, chỉ có một ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi mắt y.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 52”