Quyết Chiến Phong Vân_Chương 48

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 48

.

“Luyến…………” hiểu rõ dự định trong lòng Đao Luyến, Y Nhân Hàn không thể không lên tiếng ngăn cản, một khi đã trúng Diệt Tuyệt, không ai có thể dẫn kiếm khí ra, cho dù là người có công lực cao thâm như Đao Luyến cũng không ngoại lệ.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 48”

Quyết Chiến Phong Vân_Chương 47

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 47

.

Luyến rời vỏ, bờ hồ Mạc Sầu tiếng kêu khóc vang trời, Thích Thiếu Thương lạnh người nhìn khung cảnh trước mắt, xét về khí thế hắn đã thua một bước. Không rõ có bao nhiêu người chết dưới kiếm Y Nhân Hành, bao nhiêu người khi đã nhìn thấy một chiêu này, không điên cũng tàn phế, Y Nhân Hành lãnh đạm quay lại đình, Luyến trở về, nhu thuận không khác gì tình nhân.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 47”