Tui giỏi để tui lên – Chương 98

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 98:

?

Lộ Bá Nguyên nhìn cậu giấu đầu như con đà điểu thì thật sự rất muốn cười.

Anh dùng khăn ướt lau sạch tay rồi co chân quỳ trên giường, nhẹ nhàng nhấc gối lên.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 98”