Cưới Chiến Thần – Chương 8

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

CHƯƠNG 8

Lúc hạ nhân đến đón Hoắc Vô Cữu chuyển viện cũng là lúc Chu đại phu bôi thuốc cho Hoắc Vô Cữu.

Hoắc Vô Cữu vào phủ, chỉ có mình không mà thôi, không có hành lý hay hồi môn gì cần chuyển, vậy nên giờ người đến cũng chỉ có hai thị nữ cùng một tiểu tư để làm việc nặng nhọc.

Tiếp tục đọc “Cưới Chiến Thần – Chương 8”

Tui giỏi để tui lên – Chương 89

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 89:

Mau dẫn Mid nhà ông đi đi.

Giản Nhung nằm mơ cả đêm.

Huấn luyện quá mệt, loại trừ tính giải trí của live stream thì luyện tập farm cơ bản có phần khô khan vô vị, hầu như Giản Nhung vào đội tới nay mỗi ngày đều nằm mơ.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 89”