Tui giỏi để tui lên – Chương 96

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 96:

Giản Nhung cảm thấy mình sắp rời xa Trái đất.

Tin nhắn của anh Đinh như tuyết lở, cuối cùng gõ chữ thật sự không diễn đạt hết tâm trạng của anh, vì thế anh trực tiếp gọi điện thoại.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 96”