Xuyên nhầm sinh tử văn – 054

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 54

Khi Liễu Tuấn Khê nói đến chuyện này thì cười nhạo vài tiếng, tiếng cười này là cười Hoàng đế cũng cười văn võ bá quan trên triều đình, hậu cung phi tử hoàng tử, thậm chí còn cười Tiêu Như Quy và Hạ Phàm.

Tiêu Như Quy cùng Hạ Phàm gặp phải tình cảnh như giờ làm cho hắn ta nghĩ tới bản thân ở biên quan, biên quan ở trong mắt của hắn ta chính là máu tươi, cả ngày đối mặt với sinh tử ly biệt. Đại Chu dựa vào binh sĩ ở biên cương dùng máu tươi để bảo toàn yên ổn, nhưng Hoàng đế cùng thần tử trong kinh thành lại vô cùng kiêng kị bọn họ.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 054”

Tui giỏi để tui lên – Chương 94

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 94:

Để dành cho người tui thích tiêu.

Anh Đinh vẫn giữ đồng tác quay đầu lại, chìm vào tự kỷ.

Lúc trước Lộ Bá Nguyên ngả bài chuyện yêu đương với anh, anh Đinh chưa hề nhắc lại chuyện này với Lộ Bá Nguyên, nhưng liên tục tự an ủi bản thân—— Lỡ như không như anh tưởng thì sao?

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 94”