Tui giỏi để tui lên – Chương 85

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 85:

Đây mới là Ngọc bổ trợ chuyên dụng của Road.

Thức dậy vào sáng hôm sau, Giản Nhung mở điện thoại di động lướt tin nhắn trên Wechat nhóm.

Anh Đinh: Mấy đứa dậy thì đăng một bài cảm nghĩ sau khi xem phim lên Weibo, tuyên truyền một chút. 】

Pine: Sắp ngưng chiếu rồi còn tuyên truyền cái gì nữa trời, khi mời xem phim không phải chúng ta đã repost Weibo rồi mà?】

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 85”