Tự Ăn Quả Đắng – Chương 26

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 26 // Cậu thích gì?

Sau khi hòa giải thất bại, mọi việc đều được tiến hành tuần tự theo quy trình.

Tiếp tục đọc “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 26”