Nhân sinh tại thế

Nhân Sinh Tại Thế

Tác giả: Nha Cao Quân

Nguồn: jjwxc.net

Dịch: Mặc Thủy

Vài lời: làm cái này đổi gió chút, ngược hoài chán.

Tiếp tục đọc “Nhân sinh tại thế”

Thoa đầu phượng

Thoa Đầu Phượng

Tác giả: Long Sươn

Nguồn: Thích Cố Vương Đạo

Dịch: Mặc Thủy

Tiếp tục đọc “Thoa đầu phượng”

Tuyển tập truyện cười Thích Cố_Phần 2

TUYỂN TẬP TRUYỆN CƯỜI THÍCH CỐ

Tác giả: Hoắc Thanh Đồng

Dịch: Mặc Thủy

.

.

. Tiếp tục đọc “Tuyển tập truyện cười Thích Cố_Phần 2”

Tuyển tập truyện cười Thích Cố_Phần 1

TUYỂN TẬP TRUYỆN CƯỜI THÍCH CỐ

Tác giả: Hoắc Thanh Đồng

Dịch: Mặc Thủy

.

Tiếp tục đọc “Tuyển tập truyện cười Thích Cố_Phần 1”