Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 5

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 5

Xuân hoa lạn mạn hạ hoa tự cẩm

(Hoa xuân rực rỡ, hoa hạ tựa gấm)

.

Khi Thích Thiếu Thương trở lại, hoa xuân đã phủ kín Trung Nguyên.

Huynh đệ trong lâu reo hò, “Lâu chủ về rồi, lâu chủ về rồi”, vui mừng phấn khởi.

.

Khi Cố Tích Triều nghe thấy, ở nơi sâu kín nhất trong long, có một nơi nào đó lỗi nhịp.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 5”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 4

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 4

Nam khứ bắc lai tương vân sở thủy

(Đến rồi đi đi lại đến, non nước mây trời mênh mang)

.

Khi Cố Tích Triều đứng một mình ở Kim Phong Tế Vũ lâu, thật ra cũng không có gì là không giống, thật vậy.

Mỗi sáng sớm thức dậy, đọc sách, đọc tư liệu, bí tịch, sách thuốc.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 4”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 3

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 3

Nguyệt lãnh long sa trần thanh hổ lạc

(Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi cát vàng, hàng rào trúc bên bờ tường thành cô tịnh)

.

Tháng 12 năm nay, Thích Thiếu Thương phải ra biên quan.

Quân Liêu xâm phạm lãnh thổ đại Tống, miền biên quan ngày đêm không được yên ổn. Những huynh đệ của Kim Phong tế Vũ lâu mà Thích Thiếu Thương phái đi báo lại rằng, mong được có thêm người đến giúp đỡ.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 3”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 2

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 2

Kỵ lữ hành dịch đoạn hồng trung quy

(Lãng du đã lâu cuối cùng nhạn trở về)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 2”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 1

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 1

Thốn thiết sát ngư nhất đao kiến huyết

(Tấc sắt giết cá một đao thấy máu)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 1”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 9

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 9

Nguyên lai mộng như nhân sinh mộng như mộng

(Thì ra mộng vừa là cuộc đời lại vừa là mộng)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 9”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 8

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 8

Tuế nguyệt lý đạm khán phách ngạn kinh đào

(Bình thản nhìn sóng lớn vỗ bờ giữa dòng thời gian)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 8”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 7

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 7

Tạo hóa lai thị không ngôn khứ tuyệt tung

(Vận mệnh định sẵn đến là dối trá đi là vĩnh viễn)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 7”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 6

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 6

Viễn tự hoang yên lạc nhật chi trung lai

(Đến từ nơi xa dưới bóng hoàng hôn hoang vu)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 6”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 5

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 5

Cổ kim thùy tri anh hùng thị bạch thân

(Cổ kim ai biết anh hùng một thân đơn độc)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 5”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 4

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 4

Hạo khí trường tồn dư dữ nhữ giai vong

(Ta và ngươi cùng chết, hào khí vẫn còn mãi)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 4”