[M] Bạch Điểu

白鸟

.

又一场爆炸的烟硝在废墟的上空沉淀下来。
潮湿的腥味和热气在寒风里迅速冷却。
他们的灵魂牵引着他,一路远行。
他们要为他找寻一个地方——没有嘈杂的枪炮,没有轰鸣的战斗机飞过,没有投下炮弹刺耳的尖锐声,也没有弥漫着硝烟的惶恐和无措……只有鸟儿在枝枝桠桠上叫着,像是这世上唯一的永生……。

.

Tiếp tục đọc “[M] Bạch Điểu”

[M] Cố Mộng

故梦

民国旧忆。
他是八旗最后的皇亲国戚;
她是空有贵族名头的京城第一美人;
她是出淤泥而不染,愿得一心人,白首不相离的当红戏子。
大家族的束缚,家国洪流的巨变,
他救不了爱情,救不了根深蒂固的逆流,
更救不了自己。

Tiếp tục đọc “[M] Cố Mộng”

[M-Trans] Dị Thế Tình – Hà Đồ

异世情

Dị Thế Tình

Lời: Nguyên Chính Khang

Nhạc: Hà Đồ

Tiếp tục đọc “[M-Trans] Dị Thế Tình – Hà Đồ”