[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Làm Bạn Với Hổ

Bắc Thục Dã Sử

– Làm Bạn Với Hổ –

.

Editor: Yu Yiran

BGM: 伴虎/Làm bạn với hổ

Singer: 许嵩/Hứa Tung/Xu Zong

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

Tiếp tục đọc “[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Làm Bạn Với Hổ”

[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Liên Thành

Bắc Thục Dã Sử

– Liên Thành –

.

Editor: Nizhuan de Qiao

BGM: 兰若词/Lan Nhã Từ

Singer: 小爱/Tiểu Ái/Xiao Ai

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

Tiếp tục đọc “[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Liên Thành”

[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Vô Hoan Thành

Bắc Thục Dã Sử

– Vô Hoan Thành –

.

Editor: Nizhuan de Qiao

BGM: 故人叹/Cố nhân thán

Singer: 吴琼/Ngô Quỳnh/Wu Qiong

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

Tiếp tục đọc “[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Vô Hoan Thành”

[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Vì Sao Phải Đối Địch

Bắc Thục Dã Sử

– Vì Sao Phải Đối Địch –

.

Editor: Nizhuan de Qiao

BGM: 一吻天荒/Nụ hôn vĩnh cửu

Singer: 胡歌/Hồ Ca/Hu Ge

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

Tiếp tục đọc “[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Vì Sao Phải Đối Địch”

[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Ba Lá Thư Tình của Dịch Tướng Quân

Bắc Thục Dã Sử

– Ba Lá Thư Tình của Dịch Tướng Quân –

.

Editor: Nizhuan de Qiao

BGM: 放弃/Từ bỏ

Singer: 杨洋/Dương Dương

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

Tiếp tục đọc “[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Ba Lá Thư Tình của Dịch Tướng Quân”

[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Nhị Vương

Bắc Thục Dã Sử

– Nhị Vương –

.

Editor: Nizhuan de Qiao

BGM: 般若波罗蜜/Bát Nhã Ba La Mật

Singer: 陈晓东/Trần Hiểu Đông/Chen Xiaodong

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

Tiếp tục đọc “[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Nhị Vương”

[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Triều Đình

Bắc Thục Dã Sử

– Triều Đình –

.

Editor: Mo Lian Xiao Hua

BGM: 此生共我饮长风/Kiếp này cùng ta phiêu lãng

Singer: Hita

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

Tiếp tục đọc “[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Triều Đình”

[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Giữa Muôn Trùng Vây

Bắc Thục Dã Sử

– Giữa Muôn Trùng Vây –

.

Editor: A Xia

BGM: 四面楚歌/Tứ Diện Sở Ca

Singer: 关楚耀-谢安琪/Quan Sở Diệu-Tạ An Kỳ/Guan Chuyao-Xie Anqi

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

Tiếp tục đọc “[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Giữa Muôn Trùng Vây”

[MV] [Bắc Thục Dã Sử] A Tu La

Bắc Thục Dã Sử

– A Tu La –

.

Editor: Ba Mian Dong Yuan

BGM: 阿修罗/A Tu La

Singer: 尚雯婕/Thượng Văn Tiệp/Shang Wenjie

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

Tiếp tục đọc “[MV] [Bắc Thục Dã Sử] A Tu La”

[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Trailer

Bắc Thục Dã Sử

– Trailer –

.

6f78a526gw1dzolb42s46j

.

Editor: Du Diệc Nhiên

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

Tiếp tục đọc “[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Trailer”