Kim Gia Hiên 2 – Chương 2

KIM GIA HIÊN 2: BÀI THƠ TRẦM LẶNG

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2

Buổi chiều, quận Xương Bình, học viện cảnh sát, khu vực sát hạch bắn hàng năm để lấy giấy phép mang súng cho viên chức.

Giám khảo là huấn luyện viên được chọn từ trường cảnh sát, có khoảng hơn mười người thuộc đủ mọi cấp đến tham dự buổi sát hạch hôm nay, bảy người làm một tổ, mỗi người bắn mười phát, trúng bia tám phát trở lên là đạt yêu cầu, tổ trước kết thúc mới đến tổ sau, những ai chưa đến lượt thì xếp hàng chờ bên ngoài trường bắn.

Tiếp tục đọc “Kim Gia Hiên 2 – Chương 2”