Bạn Dấu Yêu – Chương 16

Bạn Dấu Yêu

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Miên miên

.

Chương 16

“Ha ha…” Hách Cao Hứng bị chọc cười, chuyện của hai người này luôn có thể trở nên hài hước như vậy. “Cho nên mày không giận Tân Du nữa hả?”

Kiều Bình Nhất nói: “Giận gì chứ, cậu ấy là cái dạng gì tao còn không rõ sao? Bận xong còn có thể nhớ tới tao là đủ rồi, hơn nữa cậu ấy thực lo cho tao, sợ tao không biết có gặp chuyện gì không. Cậu ấy thẳng thắn lắm, nghĩ gì nói đó, chứ đâu như mày, đầu óc xấu xa, so đo tính toán một đống.”

“… Rồi rồi rồi, đều là tao sai.” Hách Cao Hứng câm nín nhìn trời xanh, cảm thấy mình oan còn hơn tháng sáu đổ tuyết.

Tiếp tục đọc “Bạn Dấu Yêu – Chương 16”