Bạn Dấu Yêu – Chương 15

Bạn Dấu Yêu

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Miên miên

.

Chương 15

Phía xa Hách Cao Hứng thấy Kiều Bình Nhất lại từ chối một mối nữa, thầm lắc đầu: Anh em, mày thật đúng là không có số hưởng.

Bạn gái nhỏ đáng yêu Lôi Lôi của hắn đẩy hắn một cái, “Cưng nhìn gì vậy, tập trung chơi đi, sắp toi rồi!”

Hai người bọn họ mặc áo ngủ đôi, đang chơi một trò chơi dành cho tình nhân.

Tiếp tục đọc “Bạn Dấu Yêu – Chương 15”