Bạn Dấu Yêu – Chương 14

Bạn Dấu Yêu

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Miên miên

.

Chương 14

Chờ Tô Tử Dung đi rồi, Tân Du không lập tức trở về, anh đi một chuyến nhà vệ sinh, lúc ra tới vừa hay gặp được Từ Phát đang rửa tay.

Từ Phát cười nói: “Đại ca, anh chịu không nổi giọng tụi em tra tấn nên trốn ra ngoài hả?”

Tiếp tục đọc “Bạn Dấu Yêu – Chương 14”