Dịu Dàng – Chương 97

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 97

Từ Tán: “Cậu làm gì rồi?”

Hạng Vãng do dự: “Chắc là chuyện tốt chứ.”

“Cậu làm việc gì mà tốt?”

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 97”

Dịu Dàng – Chương 96

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 96

Cảnh sát điều tra được nơi cuối cùng mà Hà Văn Vũ đến là câu lạc bộ Sơ, cô dùng phần mềm gọi xe nên rất dễ tìm ra địa điểm.

Lại là câu lạc bộ Sơ.

Cảnh sát yêu cầu câu lạc bộ cung cấp băng ghi hình.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 96”