Dịu Dàng – Chương 95

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 95

Từ Tán: “Ừ, có lẽ phải qua một thời gian nữa mới có thay đổi.”

Công việc của họ đã kết thúc rồi, anh chuyển hết người và bằng chứng phạm tội vào tay Nhạc Trĩ, tiếp theo đây, làm sao thuyết phục Tôn Triết là việc mà Nhạc Trĩ phải lo.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 95”

Dịu Dàng – Chương 94

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 94

Nửa sau của đêm, Lý Minh Ân vẫn uống rượu.

Đây là lần đầu tiên lão “giết” người.

Lần đầu tiên tự tay “giết” một người.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 94”