Dịu Dàng – Chương 83

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 83

Trên xe, Từ Tán chào hỏi tài xế: “Lão Lư, vất vả rồi.”

Tài xế: “Anh Từ khách sáo quá.”

Anh ta đang làm huấn luyện viên trong võ quán của Lão Điền, được Từ Tán mượn tạm đến lái xe cho Lam Thiên Nhiên. Tiền lương Từ Tán trả rất cao, anh ta còn vui lòng nữa là.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 83”

Dịu Dàng – Chương 82

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 82

Kết thúc cuộc gọi với Quách Tín, Lam Thiên Nhiên lại gọi Hạng Vãng, hẹn hắn đi ăn trưa.

Hạng Vãng đang ở cùng với Triệu Hồng, bèn nói: “Lão Triệu, cùng đi đi.”

Triệu Hồng đáp: “Thôi, cậu ta có gọi tôi đâu.”

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 82”