Dịu Dàng – Chương 81

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 81

“Không biết trong nhà tôi bây giờ thế nào, chắc bị lục tung hết rồi hả?” Từ Tán hỏi.

Triệu Hồng: “Không biết, ngày mai tôi ghé xem thử cho cậu.”

“Sẵn quét dọn giúp tôi.”

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 81”

Dịu Dàng – Chương 80

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 80

Trong khi chờ hộp cấp cứu, Lam Thiên Nhiên cứ nâng cánh tay bị thương của Từ Tán mãi, một bên nắm bàn tay, bên còn lại thì đỡ phần trong cánh tay.

Từ Tán thì thầm: “Tôi không sao, hết chảy máu rồi này.”

“Ừ.” Lam Thiên Nhiên nắm lấy ngón tay của Từ Tán.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 80”