Cưới Chiến Thần – Chương 36

CƯỚI CHIẾN THẦN TÀN TẬT VỀ LÀM THIẾP VÀ CÁI KẾT

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

.

Chương 36

Vào tháng ba, trời dần ấm áp, nên mưa cũng ít hơn.

Địa long trong An Ẩn Đường đốt suốt hai ngày, cuối cùng cũng xua tan không khí ẩm thấp bên trong.

Thế nhưng, lại có bầu khí lạnh bao trùm phòng, kéo dài không dứt.

Tiếp tục đọc “Cưới Chiến Thần – Chương 36”

Dịu Dàng – Chương 79

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 79

“Tại sao cậu chụp lén tôi?” Lý Minh Ân hỏi.

Tạ Khai Ngôn ngây ra, rồi mời sực tỉnh, cái người đang cầm di động của cậu ta chẳng phải là ông Lý đó sao? Ông ta đã nhặt được điện thoại sao?

“Tôi, tôi…” Tạ Khai Ngôn căng thẳng quá độ, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được một cái cớ nào.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 79”