Dịu Dàng – Chương 42

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 42

Buổi trưa, Từ Tán nhận được tập tin hình ảnh và âm thanh của Hạng Vãng gửi đến.

Hắn nói: Anh, anh tự xem đi, có chuyện gì chờ sang thứ hai tìm Lão Triệu, cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi.

Từ Tán không trả lời, mở tập tin xem trước. File ghi âm là ghi lén, video lấy từ máy quay giám sát của Gypsophila, vì câu lạc bộ là cơ sở giải trí chính quy, khu vực chung sẽ được lắp máy quay.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 42”