Dịu Dàng – Chương 38

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 38

Lát sau, Từ Tán và Lam Thiên Nhiên tập hợp lại với những người khác.

Đường Cư nắc lại chuyện cũ: “Hai người vừa làm gì thế, xem chỉ tay?”

“Đúng, tôi đang dạy cậu ấy cách làm thế nào để bịp người khác theo đúng phong cách của thầy bói.” Từ Tán cười đáp.

Tiếp tục đọc “Dịu Dàng – Chương 38”