Cưới Chiến Thần – Chương 30

CƯỚI CHIẾN THẦN TÀN TẬT VỀ LÀM THIẾP VÀ CÁI KẾT

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

.

Chương 30

Trên xe ngựa trở về phủ, mặt Giang Tùy Châu như phủ một lớp băng.

Anh không ngờ đến, tên Trần Đễ kia chỉ vì cái lợi trước mắt mà không từ thể diện như vậy.

Anh đương nhiến Trần Đễ muốn gì. Mời Hoắc Vô Cữu đến phủ gã để ngắm hoa tàn chỉ là giả, thấy Hậu Chủ bị thua thiệt, cố tình lấy lại uy thế cho Hậu Chủ ngay trong bữa tiệc, nhờ đó bợ mông Hậu Chủ mới là thật.

Tiếp tục đọc “Cưới Chiến Thần – Chương 30”