Cưới Chiến Thần – Chương 26

CƯỚI CHIẾN THẦN TÀN TẬT VỀ LÀM THIẾP VÀ CÁI KẾT

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

.

Chương 26

.

… Đừng sợ?

Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với Giang Tùy Châu.

Anh không biết Hoắc Vô Cữu lấy lòng tin từ đâu. Cho dù y là chiến thần trảm thần sát phật, hiện tại y chẳng qua là một pho tượng đất sét, bất cứ kẻ nào quyền đấm cước đá đều có thể đập vỡ y.

Tiếp tục đọc “Cưới Chiến Thần – Chương 26”