Cưới Chiến Thần – Chương 25

CƯỚI CHIẾN THẦN TÀN TẬT VỀ LÀM THIẾP VÀ CÁI KẾT

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

.

Chương 25

.

Mạnh Tiềm Sơn không dám không nghe, chỉ đành phải dẫn theo Tôn Viễn, nơm nớp lo sợ đẩy xe lăn tiến về phía trước.

Nó vừa khóc vừa gào trong câm lặng, Từ phu nhân, chạy mau.

Nhưng hai vị phu nhân kia rõ ràng không nhận được tín hiệu từ thần thức của nó, nghe tiếng xe lăn, họ lần lượt ngẩng đầu lên, đều lộ ra vẻ mặt thong dong đợi mấy người đến gần.

Tiếp tục đọc “Cưới Chiến Thần – Chương 25”