Mặc sức cưng chiều – Chương 28

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 28: Cậu thiếu tiền hả

Thẩm Yến Trầm thầm biết những lời của Hàn Tử Dịch đều là ngụy biện, nhưng cậu không tìm được chỗ nào để phản bác, quan trọng nhất chính là cậu càng hi vọng Hàn Tử Dịch dạy bù cho cậu hơn là Tả Ám dạy.

Cậu tin Hàn Tử Dịch, cũng thích anh.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 28”

Cưới Chiến Thần – Chương 23

CƯỚI CHIẾN THẦN TÀN TẬT VỀ LÀM THIẾP VÀ CÁI KẾT

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

.

Chương 23

.

Bóng đêm buông xuống.

Giang Tùy Châu bận rộn một hồi ở Bộ Lễ, đến khi sắc trời hoàn toàn đổi màu mới về Vương phủ.

Anh không quên chuyện của Từ Độ, vừa về phủ thì đi thẳng đến viện của Từ Độ.

Tiếp tục đọc “Cưới Chiến Thần – Chương 23”