Bình Tĩnh – Chương 107

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 107

Nếu tao không có được, thì mày cũng không thể có. Chỉ cần cơ thể này chết đi, dù mày trở lại cũng vô ích, chẳng qua là thứ cô hồn dã quỷ mà thôi.

Một câu nói vang lên trong đầu anh, là ý thức còn sót lại trong cơ thể.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 107”