Bình Tĩnh – Chương 86

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Vinh Kinh: Giúp tôi theo dõi Kỷ Huỳnh Giới.

còn có ai! Còn có ai được chứng kiến hiện trường thế này.

Vinh Kinh đọc đến sau cùng thì buồn cười, anh suy nghĩ rồi chấp nhận số cuối cùng.

Dịch: Mặc Thủy

Vinh Kinh, anh đừng có giả chết!

Ngô Phất Dục: Anh không quên đó là anh họ tôi chứ.

.

Ngô Phất Dục còn hơi mê tín, quyết định ra tay lần nữa, đừng tưởng rằng hắn dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Dù đã cưới còn có thể li hôn mà, yêu tinh Cố Hy kia chẳng qua ỷ vào lợi thế giới tính thôi. Nếu mọi người cùng xuất phát từ một vạch, hắn và Vinh Kinh cũng chỉ cách nhau một cái giới tính!

365 ngày của Lothal

Tạ Lăng: “Khi chỉ có một mình cậu và Alpha, sao lại đóng cửa, để mở đi!”Tại sao như vậy mà Vinh Kinh vẫn còn đứng yên được? Phải xông lên đánh dấu chứ, làm cho cậu ta chết, không xuống giường được nữa. Hoàng QuyềnChương 86

Uầy, Man Ni Ni, mày háo sắc quá.

Cố Hy vọt về phòng mình như một trận khói, tình cảnh xấu hổ vài phút trước đã đủ để anh tự chôn mình dưới một tòa thành rồi.

Vinh Kinh: Cậu muốn thế nào?

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 86”