Bình Tĩnh – Chương 71

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 71

Vinh Kinh chớp chớp mắt. Cố Hy là người thế nào, lạnh lùng xa cách chỉ biết có sự nghiệp. Bản chất bên trong của anh rất kiêu ngạo, dù nhiều lần bị Alpha ép buộc cũng quyết không thể thỏa hiệp, chấp nhận bị bao nuôi.

Anh nghĩ đến ba lần ám sát trước đó, hôm qua anh lại mạo hiểm hủy luôn cả CP của nhân vật chính, tiếp đó còn chiếm đoạt lần đầu tiên của Cố Hy. Vậy mà luật trời chỉ biết cho sấm nổ, cúp điện và oanh tạc bằng điện thoại, phải chăng là hơi yên lặng nhỉ?

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 71”